Prednostne rezervované miesta pre skupiny

  • Prednostne rezervované miesta pre turistické skupiny / Seats booked for tourist groups:

18. JÚL 2019:

Okruh o 15:00 20 miest

25. JÚL 2019:

Okruh o 15:00 20 miest