Cestovný poriadok

júl, august, september každú hodinu od 10:00 hod. do 17:50 hod., posledný spoj o 17:00 hod.
Vláčik premáva aj počas obeda