Novinka

Na každý riadne zakúpený cestovný lístok si môžete uplatniť zľavu alebo inú výhodu u jedného z našich zmluvných partnerov. Zľava (výhoda) platí v deň, kedy ste si zakúpili cestovný lístok na vláčik.

Postup uplatnenia zľavy alebo výhody:

  • vyberte si jedného z našich zmluvných partnerov
  • pred platením sa preukážte cestovným lístkom zakúpeným vo vláčiku a dostanete zľavu alebo výhodu

Zoznam zmluvných partnerov a dohodnuté zľavy alebo výhody: