Trasy a mapka

TRASA VLÁČIKA na malom mestskom okruhu

❶ Svätoplukovo námestie » Pešia zóna » Palárikova ulica » Ulica Fraňa Mojtu » Wilsonovo nábrežie » Parkové nábrežie » ❷ Mestský park Sihoť » Jesenského ulica » Župné námestie » ❸ Pribinovo námestie »  Župné námestie » Farská ulica » Kupecká ulica » Svätoplukovo námestie

 

V prípade, že máte kočík, môžete si ho uschovať aj v TIC (Turistické informačné centrum) na pešej zóne pri zastávke vláčika.