Trasy a mapka

TRASA VLÁČIKA na malom mestskom okruhu

❶ Svätoplukovo námestie » Pešia zóna » Palárikova ulica » Ulica Fraňa Mojtu » Wilsonovo nábrežie » Parkové nábrežie » ❷ City park Sihoť » Jesenského ulica » Župné námestie » Pribinovo námestie » ❸ Hrad » Župné námestie » Farská ulica » Kupecká ulica » Svätoplukovo námestie

TRASA VLÁČIKA na veľkom Zoborskom okruhu

❶ Svätoplukovo námestie » Pešia zóna » Palárikova ulica » Ulica Fraňa Mojtu » Wilsonovo nábrežie » Napervilská ul. » Dolnozoborská ulica » Chmeľová dolina » Kláštorská ulica » ❷ Zobor (nemocnica) » Kláštorská ulica » Dolnozoborská ulica » Dobšinského ulica » Parkové nábrežie » ❸ City park Sihoť » Jesenského ulica » Župné námestie » Farská ulica » Kupecká ulica » Svätoplukovo námestie

POZOR! Veľký Zoborský okruh je v prevádzke počas hlavnej sezóny (jún – september) každú sobotu a nedeľu o 10:00 a 14:00 hod.
Na tomto okruhu platí cestovné o 1,00 € vyššie ako na malom mestskom okruhu, t.j. 3,00 € základné (od 7 r. a vyššie) a 2,00 € zľavnené (do 6 rokov, ŤZP, ŤZP-S).
Cestovný lístok je platný pre jeden celý okruh vláčika v deň zakúpenia. Na zastávkach Park Sihoť, Hrad a Zobor môže cestujúci prerušiť jazdu a pokračovať nasledujúcim spojom (ak spoj nasleduje a ak je voľné miesto). Cestujúci sa preukáže platným cestovným lístkom.

Zo zastávky Zobor (nemocnica sv. Svorada) môže cestujúci využiť aj spoje MHD č. 1, 9, 25, C35. Cestovný lístok zakúpený vo vláčiku platí aj v MHD Nitra v deň jeho vydania na jednu jednosmernú cestu linkou 1, 9, 25 alebo C35 v smere jazdy zo zastávky Nemocnica Zobor a je neprestupný.

V prípade, že máte kočík, môžete si ho uschovať aj v TIC (Turistické informačné centrum) na pešej zóne pri zastávke vláčika.