2. Trasa vláčika – veľký Zoborský okruh

Veľký Zoborský okruh premáva zo Svätoplukovho námestia na Zobor (zastávka Nemocnica) len počas víkendov v hlavnej sezóne (jún až september). Mimo tohto obdobia vláčik premáva na malom mestskom okruhu.

  1. TRASA pre veľký Zoborský okruh

❶ Svätoplukovo námestie » Wilsonovo nábrežie » Dobšinského ulica » Dolnozoborská ulica » Chmeľová dolina » Kláštorská ulica » ❷ Zobor » Dolnozoborská ulica » Parkové nábrežie » ❸ Mestský park Sihoť » Župné námestie » Kupecká ulica » Svätoplukovo námestie

Cestovný lístok je platný pre spoj, na ktorom bol zakúpený. Na zastávke Zobor (nemocnica) je možný nástup, aj výstup.  Ak cestujúci vystúpi, na cestu späť môže s platným cestovným lístkom využiť nasledujúci spoj (ak nasleduje a je voľné miesto). Cestovný lístok zakúpený vo vláčiku je platný aj na spoje MHD č. 1, 9, 25, C35 v smere zo Zobora do mesta. Zastávka Nitriansky hrad nie je súčasťou veľkého Zoborského okruhu.

Na veľkom Zoborskom okruhu platí cestovné o 1,00 € vyššie ako na malom mestskom okruhu, t.j. 3,00 € základné cestovné (od 7 r. vyššie) a 2,00 € zľavnené cestovné (do 6 r., ŤZP, ŤZP-S).

V prípade, že máte kočík, môžete si ho uschovať aj v TIC (Turistické informačné centrum) na pešej zóne pri zastávke vláčika.

CESTOVNÝ PORIADOK pre veľký Zoborský okruh

Svätoplukovo námestie
Odchody:
1000 1400

Zobor (zastávka Zobor, nemocnica)
Odchody:
1025 1425

Mestský park Sihoť
Odchody:
1045 1445

Svätoplukovo námestie
Príchody:
1050 1450

Vysvetlivky:
❶ ❷ ❸ zastávka na nástup a výstup

NR-Expres_Brozura_SK_2019 WEB